Tříletý dluhopis AMESTA CZK 50000,-

Tříletý dluhopis AMESTA se zhodnocením 6,9%
Zobrazit celý popis »

50 000 Kč

Dostupnost:

Na dotaz (lhůty jsou variabilní)

Zhodnocení:

6,9 % ročně

Popis

Tříletý dluhopis AMESTA a.s. s úrokovou sazbou 6,9% p.a.

 

Emitent dluhopisů se řídí emisními podmínkami příslušné emise emitenta společnosti AMESTA a.s., IČ: 282 01 752, se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12979

(dále „Emitent“), které jsou uveřejňovány a zpřístupňovány v sídle Emitenta na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů. Informace mohou být uveřejňovány i v jiném jazyce než českém (např. anglickém či německém).

 

Emitent dluhopisu / Prodávající        

  Název:  

  AMESTA a.s.

  Bankovní účet pro úhradu ceny upisovaného dluhopisu:

  28201752/5500

  E-mailové spojení pro elektronickou komunikaci

  info@amesta.cz

  Upisovatel/Kupující

 

  Jméno/Název/r.č.               

  viz online objednávka

  Rodné číslo/IČ (použít jako kontantní symbol při platbě):

  při platbě objednávky

  Adresa trvalého pobytu/sídlo:                         

  viz online objednávka

  Bankovní účet pro výplatu výnosů a splacení dluhopisu  

  viz platba objednávky 

  E-mailové spojení pro elektronickou komunikaci

  viz online objednávka

  Předmět objednávky/smlouvy

  Emitent:

  AMESTA a.s.

  Název emise:

  Dluhopis AMESTA  6,9%  

  Označení emise (ISIN):

  CZ0003531071

  Datum emise:

  11.03. 2021

  Datum splatnosti:

  10.03. 2024

  Jmenovitá hodnota 1ks dluhopisu:

  50.000,- CZK

  Úroková sazba:

  6,9 % p. a.

  Podoba dluhopisu:

  listinný CP

  Forma dluhopisu:

  na řad

  Druh dluhopisu:

  tříletý

  Datum objednávky dluhopisů:

  viz online objednávka

  Počet upisovaných dluhopisů (kusů):

  viz online objednávka

Upisovatel bere na vědomí, že:

  • Smlouva o úpisu se stává platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem podpisu této smlouvy o úpisu Upisovatelem a Emitentem.
  • Emisní kurz upsaných dluhopisů se splácí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 28201752/5500, pod VS:  viz objednáva pod KS r.č..
  • Emitent a Upisovatel souhlasí výslovně s tím, že emisní kurz upsaných dluhopisů lze splatit prostřednictvím započtení jakýchkoliv vzájemných pohledávek Upisovatele a Emitenta.
  • Uhradí-li Upisovatel vyšší částku než částku odpovídající ceně upisovaných dluhopisů, stane se Smlouva o úpisu účinnou a závaznou v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o úpisu dluhopisů. Částka převyšující celkovou cenu upisovaných dluhopisů bude Emitentem vrácena Upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na peněžní účet Upisovatele, ze kterého byla částka na účet Emitenta poukázána.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací